Forbrukerentreprise

Oppdrag for forbruker 1 Relevante Byggblanketter (BL) når oppdragsgiver er forbruker Norsk Standard har utarbeidet Byggblanketter som anbefales benyttet når oppdragsgiver er forbruker. De ulike blankettene er utarbeidet for å være standarder som er balanserte for å ivareta både entreprenørens og forbrukerens interesser.De ulike blanketter kan bestilles på www.standard.no. En veiledning for hvilke byggblanketter som […]

Konsulentavtaler

NS 3403 var tidligere en kontrakt som regulerte avtaler med prosjektleder på fastpris, og samtidig regulerte løpende rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Denne ble NS 3403 benyttet for alle disse oppdragstypene.I 2000 ble denne avløst av NS 8402 for rådgivningsoppdrag etter medgått tid. NS 8401 kom i 2010 (prosjekteringsoppdrag til fast pris) og NS 8403 […]

Kjøp av byggevarer

Kjøp Av Byggevarer Hvor Kjøper Er Forbruker Ved kjøp av byggevarer gjelder som utgangspunkt kjøpsloven. Se her (link). I den grad det gjelder kjøp hvor oppdragsgiver er forbruker er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Den har blitt endret ved utvidede rettigheter for forbruker senest ved lovendringer som trådte i kraft 1.januar 2024. Se her (link). I denne loven […]

Private og offentlige anbud

Anbud og tilbud Anbudsregler er de konkurranseregler som er fastsatt for konkurransen om et oppdrag. Bryter oppdragsgiver sine egne regler om anbud, vil han kunne gjøres erstatningsansvarlig overfor den enkelte tilbyder. 1 NS 8400:2005 Anbud uten forhandlinger 1.1 Utgangspunktet for anbudskonkurranser Så lenge det offentlige ikke eier mer enn 50 % eller ikke utøver vesentlig […]

NS 8417:2011 – Totalentreprise – Underentreprise

NS 8417 er utarbeidet for å benyttes mellom totalentreprenør og dennes underentreprenør. De avvik som er mellom NS 8407 og NS 8417 er tilsvarende som mellom NS 8405 og NS 8415. Det vises derfor til det som står over om NS 8405.NS 8417 kan imidlertid også benyttes selv om hovedentreprenøren har benyttet NS 8405 eller […]

NS 8416:2009 – Utførelseskontrakt mindre arbeider underentreprise

NS 8416 er beregnet for de tilfeller hvor hovedentreprenøren har en NS 8406-kontrakt med sin hovedentreprenør. Har hovedentreprenøren en NS 8405-kontrakt med sin oppdragsgiver, er det ikke noe i veien for at hovedentreprenøren benytter en NS 8416-kontrakt med sin underentreprenør. Det kan imidlertid ikke anbefales. Da kan hovedentreprenøren miste sin mulighet til å melde et […]

NS 8415:2008 – Utførelses-kontrakt for beskrevne arbeider underentreprise

NS 8405 er utarbeidet for å være en balansert kontrakt mellom en oppdragsgiver og en hovedentreprenør. NS 8415 er utarbeidet for å være en balansert kontrakt mellom en hovedentreprenør og dennes underentreprenører. Noen hovedentreprenører insisterer på å sikre seg overfor sine underentreprenører ved å lage det som ofte kalles «Back-to-back»-klausuler. Med det mener partene gjerne […]

NS 8407:2011 – Totalentreprise

1 Valg av kontrakt NS 8407 er beregnet for de tilfeller hvor oppdragsgiver har primært har beskrevet hvilke funksjoner som ønskes oppfylt uten at detaljene i hvordan funksjonene skal oppnås ikke er spesifisert. Det innebærer at funksjonsbeskrivelsen oppdragsgiver har gitt overstyrer det totalentreprenøren måtte ha spesifisert i sitt tilbud med mindre totalentreprenøren i sitt tilbudsbrev […]

NS 8406 – Utførelseskontrakt mindre arbeider

1 Anvendelsesområdet for kontrakten Forløperen til NS 8406 er NS 3408. Denne ble imidlertid i liten grad benyttet i praksis. NS 8406 har imidlertid fått en betydelig større utbredelse, men er ofte brukt uten at partene har reflektert over eller forstått den grunnleggende forskjellen mellom NS 8405 og NS 8406. Begge kontrakter har i pkt. […]

NS 8405:2008 – Utførelseskontrakt for beskrevne arbeider

1. Valg av type kontrakt NS 8405 er beregnet for de tilfeller hvor oppdragsgiver har ansvaret for prosjekteringen slik at entreprenørens oppgave er å utføre det som byggherre har beskrevet. Alt som ikke er beskrevet i tilbudsforespørselen, men som entreprenøren må utføre eller bestilles utført kvalifiserer for tillegg, men må varsles «uten ugrunnet opphold». Entreprenøren […]