Entrepriserett

Forbrukerentreprise

Oppdrag for forbruker 1 Relevante Byggblanketter (BL) når oppdragsgiver er forbruker Norsk Standard har utarbeidet Byggblanketter som anbefales benyttet når…

Konsulentavtaler

NS 3403 var tidligere en kontrakt som regulerte avtaler med prosjektleder på fastpris, og samtidig regulerte løpende rådgivningsoppdrag honorert etter…

Kjøp av byggevarer

Kjøp Av Byggevarer Hvor Kjøper Er Forbruker Ved kjøp av byggevarer gjelder som utgangspunkt kjøpsloven. Se her (link). I den grad det…

Private og offentlige anbud

Anbud og tilbud Anbudsregler er de konkurranseregler som er fastsatt for konkurransen om et oppdrag. Bryter oppdragsgiver sine egne regler…

NS 8417:2011 – Totalentreprise – Underentreprise

NS 8417 er utarbeidet for å benyttes mellom totalentreprenør og dennes underentreprenør. De avvik som er mellom NS 8407 og…

NS 8416:2009 – Utførelseskontrakt mindre arbeider underentreprise

NS 8416 er beregnet for de tilfeller hvor hovedentreprenøren har en NS 8406-kontrakt med sin hovedentreprenør. Har hovedentreprenøren en NS…

NS 8415:2008 – Utførelses-kontrakt for beskrevne arbeider underentreprise

NS 8405 er utarbeidet for å være en balansert kontrakt mellom en oppdragsgiver og en hovedentreprenør. NS 8415 er utarbeidet…

NS 8407:2011 – Totalentreprise

1 Valg av kontrakt NS 8407 er beregnet for de tilfeller hvor oppdragsgiver har primært har beskrevet hvilke funksjoner som…

NS 8406 – Utførelseskontrakt mindre arbeider

1 Anvendelsesområdet for kontrakten Forløperen til NS 8406 er NS 3408. Denne ble imidlertid i liten grad benyttet i praksis….

NS 8405:2008 – Utførelseskontrakt for beskrevne arbeider

1. Valg av type kontrakt NS 8405 er beregnet for de tilfeller hvor oppdragsgiver har ansvaret for prosjekteringen slik at…