/
/
NS 8417:2011 – Totalentreprise – Underentreprise

Innholdsfortegnelse

NS 8417:2011 – Totalentreprise – Underentreprise

NS 8417 er utarbeidet for å benyttes mellom totalentreprenør og dennes underentreprenør. De avvik som er mellom NS 8407 og NS 8417 er tilsvarende som mellom NS 8405 og NS 8415. Det vises derfor til det som står over om NS 8405.NS 8417 kan imidlertid også benyttes selv om hovedentreprenøren har benyttet NS 8405 eller NS 8406 med sin oppdragsgiver. Typisk gjelder det tekniske underentrepriser hvor underentreprenøren også har prosjekterings-ansvaret for sine arbeider.

Det mest viktige i NS 8415 og NS 8417 er at underentreprenøren sørger for å innkalle til registreringsforretning og får signert en protokoll for avholdt registreringsforretning slik at underentreprenøren ikke lenge har ansvar for tilfeldige skader som skjer på byggearbeidene og at underentreprenøren kan sende sin sluttfaktura inkludert innestående. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidene er ferdige til avtalt tid slik at dagmulkten fortsatt kan løpe selv om arbeidene er ferdige om ikke det kan dokumenteres med en signert protokoll fra registreringsforretning. Det er underentreprenøren som har ansvaret for å innkalle til registreringsforretning og få sørget for at denne er avholdt.