/
/
NS 8416:2009 – Utførelseskontrakt mindre arbeider underentreprise

Innholdsfortegnelse

NS 8416:2009 – Utførelseskontrakt mindre arbeider underentreprise

NS 8416 er beregnet for de tilfeller hvor hovedentreprenøren har en NS 8406-kontrakt med sin hovedentreprenør. Har hovedentreprenøren en NS 8405-kontrakt med sin oppdragsgiver, er det ikke noe i veien for at hovedentreprenøren benytter en NS 8416-kontrakt med sin underentreprenør. Det kan imidlertid ikke anbefales. Da kan hovedentreprenøren miste sin mulighet til å melde et tilleggskrav overfor byggherre fordi det ikke er noen streng varslingsplikt i NS 8416. Hovedentreprenøren kan da bli ansvarlig for å betale underentreprenøren for et tillegg som hovedentreprenøren kan få avvist fra byggherre fordi tilleggskravet etter NS 8405 ble varslet for sent.

Har hovedentreprenøren en NS 8407-kontrakt kommer de samme betraktninger til anvendelse som om hovedentreprenør måtte ha en NS 8405-kontakt med sin oppdragsgiver. Når det gjelder forskjellene mellom NS 8406 og NS 8416, er de tilsvarende som forskjellene mellom NS 8405 og NS 8415 som er omhandlet foran. Det vises derfor til fremstillingen foran.