/
/
Kjøp av byggevarer

Innholdsfortegnelse

Kjøp av byggevarer

Kjøp Av Byggevarer Hvor Kjøper Er Forbruker

Ved kjøp av byggevarer gjelder som utgangspunkt kjøpsloven. Se her (link).

I den grad det gjelder kjøp hvor oppdragsgiver er forbruker er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Den har blitt endret ved utvidede rettigheter for forbruker senest ved lovendringer som trådte i kraft 1.januar 2024. Se her (link). I denne loven er forbrukerens rett til å reklamere satt til to år, men til 5 år om det mangelen gjelder et produkt egnet til å vare i mer enn to år. Slik for eksempel for varer kjøpt for installasjon byggevarer til i en bolig.

Nytt i loven fra 1. januar 2024 er det særlig to forhold som er sentralt.

Det ene er at dersom det foreligger en mangel har selgeren en ubetinget rett til utbedring eller omlevering, men bare EN gang. Før lovendringen hadde selgeren rett il utbedring to ganger. Det andre som er vesentlig er at en feil eller en mangel anses å ha foreligget allerede ved leveringen med mindre selgeren kan føre bevis for at problemet skyldes forbrukerens forhold i form av bruk eller annet i de først to årene etter at varen er overlevert. Det innebærer at selgeren må bevise at en manglende funksjonalitet skylder feil bruk. Dersom selgeren ikke kan dokumentere feil anvendelse av et produkt er selgeren ansvarlig for produktets manglende funksjon.

Kjøp Av Byggevarer Mellom Profesjonelle. NS 8409

I den grad kjøper ikke er forbruker bør kjøperen presisere at kjøpet foretas i henhold til NS 8409. Alle bestillinger som en entreprenør foretar bør være i henhold til NS 8409. Det kan for eksempel gjøres ved at det ved enhver bestilling settes inn setningen «Bestillingen skje iht. NS 8409». Det er viktig for entreprenøren fordi selgeren da vil ha reklamasjonsansvar i 5 år på samme måte som entreprenøren har overfor sin kunde. Det innebærer at entreprenøren kan viderefør reklamasjoner overfor selgeren i inntil 5 år mens entreprenøren i henhold til kjøpsloven bare kan føre en mulig reklamasjon videre til selgeren i inntil to år etter levering. For entreprenøren vil det være viktig at han kan videreføre en mulig reklamasjon mot sin selger om det er en feil ved produktet som oppstår etter mer enn to år.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det kommer nye standarder for kjøp av byggevarer trolig med gyldighet fra 1. juli 2024 som har benevnelsen NS 8411 (generiske varer) og NS 8412 (spesialtilpassede varer).