Hjelpedokumenter

Vi har laget en rekke hjelpedokumenter som kan være nyttige for alle som håndterer byggeprosjekter. Det gjelder alt fra mal for tilbud til forbruker, mal for tilbud fra entreprenør, forenklet protokoll for overtagelse, sjekklister for de ulike NS-kontraktene m.v. Bruk av hjelpedokumenter kan bidra til å unngå unødvendige feil, unngå tap eller merkostander og unngå problemer som ikke burde være til stede.

Alle maler og hjelpedokumenter kan tilpasses den enkelte virksomhet mot vederlag. Malene kan da tilpasses den enkelte virksomhet med tilhørende logo m.v.