Kurs innenfor byggebransjen

Vi har lang erfaring med å holde praktiske kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører i byggebransjen. Det holder vi både som bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Våre åpne kurs holdes både fysisk og blir steamet. Vi har erfaring for at fysisk deltagelse er å foretrekke, men de som ikke har anledning til å delta fysisk kan også delta på TEAMS. Bedriftsinterne kurs kan også holdes digitalt.

Det vil være nyttig for enhver erfaren prosjektleder som normalt vil ha opparbeidet seg uvaner som ikke vil være i overensstemmelse den kontrakten partene har signert på. Ofte går det likevel bra, men tendensen er at mer og mer ender med hvem som har gjort formalitetene riktig og hvem som har gjort det galt.

For den ferske prosjektlederen vil seminaret gi en systematisk gjennomgang og oversikt over de ulike kontrakter og konsekvensen av valg av kontrakt både i NS-kontrakter og forbrukerkontrakter. Det gir arbeidsgiver sikkerhet for at den ferske prosjektlederen har den tilstrekkelige forståelse for kontraktene.

Vårt mest etterspurte kurs er «NS-kontrakter i praksis» som er et heldagskurs. I tillegg har vi «Entrepriseoppdrag for forbruker» og «Totalentreprise (NS 8407 / NS 8417) som begge er ½-dags kurs. Kursene holdes på Lillestrøm.

Ta kontakt om det er spørsmål eller om det er ønskelig med bedriftsinterne kurs.

Meld deg på her

Meld deg på her