/
/
Sjekkliste for NS 8407 og 8417
26.03.2024

Sjekkliste for NS 8407 og 8417

Av Helge A. Tryti

Web-kurset tar sikte på å gjøre prosjektlederen tryggere på at frister overholdes og at prosjektlederen sørger for at det finnes prosedyrer for formalitetene gjennom prosjektet. Når det er en anstrengt økonomi i prosjektet vil ofte formalitetene bli mer i fokus enn realitetene. Entreprenøren kan miste retten til et tillegg fordi det er ikke er meldt i tide (f.eks. varslet for seint), eller at entreprenøren har tapt retten til å kreve dekning av forlenget riggkostnader på grunn av manglende varsling.

Innholdsfortegnelse

Kurset går gjennom – steg for steg – alle de viktige elementer prosjektlederen må ha kontroll på;

1. Før oppstart

Garantier, forsikringer, underentreprenører, oppstartmøte, skjemaer fr varslinger m.v.

2. Gjennomføring av oppdraget

Prosedyrer for varslinger, svar på varsler og for seint svar på varsel m.v. Oversikt over endringsmeldinger, prosedyrer for veiledningsplikten, regningsarbeider m.v.

3. Overtagelse og sluttoppgjør

Innkalling til overtagelse, nektelse av overtagelse, uberettiget bruk m.v.
Sluttoppstilling med sluttfaktura, krav iht. oppdragsgivers garanti, innsigelse til sluttfaktura og motkrav m.v. Frist til opplæring og til å sende inn FDV m.v.

4. Reklamasjonsperioden

8-måneders fristen til å ta ut søksmål på omtvistede reklamasjoner. Reklamasjonsfrister, omtvistede reklamasjoner, nedkvittering av garantier, retten til å utbedre mangler, retten til å utbedre reklamasjoner samlet ved ettårs-befaringen. Erstatning for skader som følge av mangler m.v.

 


 

Sjekklistene som gjennomgås er delt i disse fire kapitler og vil bli gjennomgått suksessivt med anledning til spørsmål.
Selve sjekklisten er utarbeidet med link til utfyllende kommentarer til hvert punkt. Selve sjekklisten med kommentarer finnes på www.proffentreprise.no/hjelpedokumenter som kan lastes ned uten forpliktelser og benyttes fritt. Det anbefales å ha en prosedyre for å etablere en slik sjekkliste for hvert prosjekt. Kurset gjennomgang praktisk bruk av sjekklisten.

Påmelding finnes på www.proffentreprise/kurs