/
/
NS-kontrakter i praksis Program 18. juni 2024
10.01.2024

NS-kontrakter i praksis Program 18. juni 2024

Av Helge A. Tryti

Helge A. Tryti
Advokat
E-post: helge@tryti.no
Mob.: 907 38 936

Innholdsfortegnelse

09:00 – 09:30 Innledning
NS‐kontrakter – grunnleggende utgangspunkt;
Manglende svar på varsel om tillegg betyr at tillegget er akseptert
 • «Preklusjon»
 • «Konkludent adferd»
 • «Bevissikring» ‐ rutiner i prosjektet
 • «Realitetsdrøftelse»
09.30 – 10:15 Entreprisekontrakter – hovedgruppene
 • NS 8401/NS 8402; Konsulentavtaler
  NS 8405; Utførelse som beskrevet – ingen prosjektering
 • NS 8406; Mindre arbeider – entreprenørens favoritt
 • NS 8407; Totalentreprise – ansvar for resultatet også selv om det er beskrevet hva som leveres
 • Samspillskontrakter
 • Underentreprisekontrakter; NS 8415, NS 8416 og NS 8417
 10:15 – 10.30 Pause
 10:30 – 11:00 NS 8405 – Utførelsesentreprise. Oppstart av prosjektet
 • Kontraktsrekkefølgen
 • Fremdriftsplaner – ferdigstillelsesdato
 • Oppstart av prosjektet – oppstartsmøte
 • Frister fra kontraktsdato
 • Sjekklister
 11:00 – 11:30 NS 8405 – Varsling av tillegg og endringer
 • Varsel om avvik fra kontrakten
  • Krav om forlenget byggetid/fristforlengelse
  • Krav om tilleggsvederlag
 • Skjema for oversikt over godkjente og ikke-godkjente tillegg
 11:30 – 12:15 Lunsjpause
 12:15 – 13:15 NS 8405 – Regningsarbeider, overtagelse og sluttoppgjør
 • Krav til regningsarbeider og innsigelser til arbeider utført på regning
  • Time- og materiallister hver uke
  • Budsjett for regningsarbeid
 • Innkalling til overtagelse, overtagelsesprotokoll mv.
 • Sluttoppstilling med sluttfaktura
  • Krav til sluttoppstillingen
  • Fristen til å fremme innsigelser og motkrav/preklusjon
  • Erstatningskrav
  • Preklusjon og realitetsdrøftelser
  • 8-måneders frist til å sende forliksklage
 • Reklamasjoner, rett til utbedring m.m.
 13:15 – 13:30 Pause
 13:30 – 14:30 NS 8407. Totalentreprise
 • Prinsipielt – forskjell fra utførelsesentreprise
 • Tolkningsregler
 • Risikoovergang prosjektering
  Oppstartmøte/byggherremøter
 • Totalentreprenørens undersøkelses- og varslingsplikt
 • Byggherres rett til å pålegge endringer
 • Endringsordre/Irregulær endringsordre
  • Entreprenørens varslingsplikt og oppdragsgivers innsigelsesfrist
 • Fristforlengelse og «force majeure»
 14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:30 Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner
 • Gjennomføring av overtakelsen
 • NS 8417 – viktigheten av å holde «registreringsforretning»
 • Skjema for sluttoppgjør
 • Skjema for systematisering av innsigelser og motkrav
 • Erstatningsansvar
 • Reklamasjonsperioden – 5 år
 • Ettårsbefaring
 • Entreprenørens frist til å ta ut stevning – 8 måneder fra overtagelse
 • Foreldelse
 15:30 – 15:45 Noen konkrete oppgaver
 15:45 – 16:00 Oppsummering
 • Bruk av skjemaer og hjelpedokumenter
 • Spørsmål og uklarheter

 

Oslo, 10. januar 2024

Helge A. Tryti
Advokat
E-post: helge@tryti.no
Mob.: 907 38 936