Sjekkliste for NS 8407 og NS 8417

Gjennomgangen tar sikte på å sikre at prosjektlederen har kontroll på prosedyrene og fristene i standarden. Sjekklisten har fire faser; 1. Før oppstart, 2. Gjennomføringsperioden, 3. Avslutning og sluttoppgjør og 4. Reklamasjonsperioden. En slik sjekkliste bør følge alle prosjekter.
Nærmere omtale av kurset finnes på www.proffentreprise.no/aktuelt