NS-kontrakter i praksis

Vi har lang erfaring med å holde praktiske kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører i byggebransjen. Det holder vi både som bedriftsinterne kurs og åpne kurs.