Sjekkliste for NS 8407 og 8417

Web-kurset tar sikte på å gjøre prosjektlederen tryggere på at frister overholdes og at prosjektlederen sørger for at det finnes prosedyrer for formalitetene gjennom prosjektet.