Om Proffentreprise

proffentreprise.no er et nettsted der det presenteres praktisk informasjon om Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) innen byggenæringen.

Dersom det gjelder kontrakter hvor oppdragsgiver er forbruker vises det til www.forbrukerentreprise.no.

Ansvarlig for siden er advokat Helge A. Tryti som har lang erfaring innen entrepriserettslige problemstillinger og som har en utstrakt erfaring med å avholde kurs og seminarer rettet mot den praktiske anvendelse av kontraktene.

Entreprisekontrakter utgjør stor verdier. Manglende kunnskap, manglende rutiner og feil med meldinger om avvikende forhold i kontraktsgjennomføringen medfører store og unødvendige tap både for oppdragsgiver og entreprenør.

Det er ikke tvil om at utviklingen de siste årene har gått i retning av mer formalisme – stadig flere uenigheter blir avgjort på grunnlag av hvem som har gjort hva innen riktig tid. Tradisjonen har vært at partene ble enige etter hva som er «korrekt».

For entreprenøren er det hard konkurranse om oppdragene. Fortjenestemarginene er små. Feil eller unøyaktigheter som medfører at entreprenøren må avskrive deler av sine tilleggskrav i sluttoppgjøret går ikke primært på tapt omsetning, men på redusert fortjeneste.

For oppdragsgiveren er poenget å vite hvilke krav han har rett til å avvise og hvilke betalingsplikter han påføres ved å forholde seg passiv.

De ulike kontraktene i NS-systemet har ulike regler og skal dekke ulike behov. Bevisstheten på hvilke kontrakt som benyttes – og hvilke utfordringer den kontrakten medfører – er derfor vesentlig for det økonomiske resultatet i prosjektet.

Litt forenklet kan det for eksempel oppsummeres slik at en oppdragsgiver som vil benytte NS 8406 prioriterer derved det å få utført entreprisen i motsetning til NS 8405 hvor det er kostandskontroll som er det viktigste.

Innspill fra aktører i oppdragsgivere og utførende entreprenører er viktige faktorer for at denne www.proffentreprise.no skal bli så nyttig som ønsket.
Tilbakemeldinger er derfor ønskelig på e-post kontrakter@proffentreprise.no.

Der vil legges ut både anbefalte skjemaer for meldinger under bruk av de enkelte kontrakter og sjekklister som med fordel kan benyttes for hvert enkelt prosjekt.