Kurs og Seminarer

Advokat Helge A. Tryti har lang erfaring i å avholde både åpne seminarer samt bedriftsinterne seminarer.

Adv. Tryti ble engasjert av Teknologisk Institutt i 1999 for å holde kurs med tittel «Avtaler og kontrakter i entreprise» og holdt disse kursene fram til 2003. Fra det tidspunktet har kursvirksomheten blitt holdt egen regi gjennom Advokatfirmaet Tryti. Foruten interne seminarer tilpasset den enkelte virksomhet har advokatfirmaet 2004 holdt åpnet seminar på UBC, Ullevaal Stadion kalt «Det årlige entrepriseseminaret».

Seminarvirksomheten har vært sterkt tiltagende de siste år med gode tilbakemeldinger fordi seminarene har vært svært praktisk rettet med stor vekt på å utarbeide skjemaer og gå gjennom praktisk bruk av disse til de ulike kontrakter. Kontraktene er kompliserte for mange og det er derfor også utarbeidet rene sjekklister som kan benyttes for prosjektlederen for den enkelte entreprise for å holde en systematisk kontroll på de forhold som skal ivaretas i prosjektets ulike faser.

Ved bedriftsinterne seminarer vil skjemaer og sjekklister tilpasses den enkeltes virksomhet.