Helge A. Tryti

Helge A. Tryti
Vakttelefon: 08405
Epost: kontrakter@proffentreprise.no

Advokater bør anses som en ressurs og ikke som en kostnad.
Entreprise er blitt komplisert og gode resultater betinger at anbud og kontrakter håndteres korrekt. De fleste tvister skyldes manglende forståelse for de kontraktene man har signert på og stadig flere tvister blir avgjort ved at det er begått formelle feil.

Ved å få bistand til opparbeidelse av kompetanse og kunne få løpende bistand før tvist er oppstått, vil mange unødvendige feil kunne unngås. Når tvist først er oppstått er ofte mulighetene til å unngå feilene mindre.

Utdannelse

1973 Årdal Gymnas
1981 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Spesialfag Jus & EDB, Institutt for Informatikk

Yrkesærfaring

1979 1.sekretær i Justisdepartimentet. 4 måneders vikariat i Adminstrasjonsavdelingen
1981 1983 Redaktør juridiske fag Universitetsforlaget
1983 1984 Jurist og leder for Administrasjonsavdelingen, Statens Datasentral
1984 1984 Dommerfullmektig Oslo Namsrett
1984 1986 Adokatfullmektig/advokat Føyen & co
1987 2007 Advokatfirma med inntil 4 advokater/advokatfullmektiger
1988 2003 Ansvarlig advokat og innehaver TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
2007 2012 Advokatfirmaet Tryti & co AS
2012 Codex Advokat Oslo AS

Medlemskap og styreverv

1987 Styreverv i egne firmaer
2000 2012 Medlem i AVRIO Advocati (www.Avrio.net)
- Internasjonal advokatorganisasjon med medlemmer i ca. 35 land
2003 2006 Styremedlem i Avrio Advocati
2003 2006 Styremedlem i Mycoteam AS

Advokatvirksomheten

Fra oppstarten av advokatvirksomhet i egen regi i 1987. I hele perioden fra 1987 har virksomheten i det alt vesentlige vært knytet opp til bistand til aktører i byggebransjen. Bistanden har vært både byggherrer og entreprenører. Mange har sett seg tjent med å ha en løpende bistand for større og mindre spørsmål i sin løpende virksomhet.

Ved over 25 år å ha ytet bistand til byggherrer og entreprenører har det vært mulig både å høste mye erfaring, men også å kunne konstatere den løpende utvikling som har vært både på det formelle avtaleverket og mellom aktører i bransjen.